Atlassian gol solition partner logo
altassian logo
awards logo

Atlassian gold Partner logo mobile

altassian logo mobile

awards logo mobile

Atlassian Eklentileri

Atlassian ürünlerinizi daha kapsamlı hale getirmek için en doğru eklentileri seçin.

BigPicture - Project Management & PPM

Kategori
Hosting Model
Ürün

Bigpicture, Jira içinde program, proje ve task oluşturmayı ve bunların takibini liste görünümü, kanban veya gantt grafikleri ile yapmanızı sağlayan eklentidir. Gantt grafiklerini kullanılarak görevler oluşturulmasını ve tek seferde veya birden fazla Jira projesini temsil eden programlar oluşturulmasını ayrıca bunların yönetilmesini sağlar. Proje risk yönetimi, detaylı kaynak planlama, utilizasyon ölçümlemesi, çalışma ve tatil planlarına göre projede yer alınacak kaynakların ayarlanmasına olanak tanır.

 • Program ve proje oluşturma
 • Yol haritaları
 • Milestone'lar oluşturabilme
 • Gantt chart üzerinden task oluşturabilme
 • Gantt chart ile kaynak durumunu kıyaslama
 • Liste görünümünü özelleştirme
 • Zaman periyodunu değiştirebilme
 • İş Dağılımı Yapısını herhangi bir düzeyde çok sayıda alt görevle bölme
 • Excel, Word, PDF ve MS Project formatında dışa aktarma. (Big Template ile

 • Gantt Garfikleri ile Prgram ve Proje Takibi
 • Kaynak Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Portföy Yönetim

Big Template

Kategori
Hosting Model
Ürün

Jira talepleri içeren proje ve program planları, gantt çizelgelerini, kaynak planlarını, iş listelerini, yol haritalarını ve proje risk matrislerini çeşitli formatlarda dışa aktarımını sağlayan eklentidir. Talep tiplerine göre farklı şablon seçenekleri sunulmakta, şabon dışa aktarımı sağlanabilmektedir. Yeni kulanıcı tanımlı şablonlar da  tasarlanabilmektedir. Desteklediği dosya türleri: mpp, mpx, pdf, jpg, png, xml, csv, xls, xlsx, doc, docx. Microsoft MS Project planlarını da içe aktarmayı sağlar.

 • Excel, Word, PDF ve MS Project formatında içe ve dışa aktarma
 • Sınırsız sayıda özel şablonlar oluşturma
 • Mevcut şablonalrı düzenleme
 • Şablonları, proje veya moldullere atama
 • Yüklenen şablonları önizleme
 • MS Excel ve Google E-Tabloları içe aktarma

 • Jira verilerini dışarı aktarma
 • Jira’ya dışardan veri aktarma
 • Özel şablonlar oluşturma

Tempo Timesheet

Kategori
Hosting Model
Ürün

Tempo Timesheet basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile ekiplere ve yöneticilere; fatura, muhasebe, bordro ve daha fazla verimlilik için harcanan eforlara daha iyi bir genel bakış sunar, zaman takibi ve raporlama işlemlerini daha kolay hale getirir.

 • Gerçek zamanlı veri araçlarıyla özel JIRA Dashboardları
 • İç zamanı takip edebilme (Tatiller vb.)
 • Proje ekiplerini birden fazla değişkene göre yönetebilme (Rol, iş yükü vb.)
 • Özel fiyat tabloları oluşturabilme
 • İş günlükleri, giderler, masraf merkezleri ve gelirin esnek raporları
 • CAPEX, OPEX, faturalandırılabilir ve dahili zaman da dahil olmak üzere takım kullanımı raporlaması
 • İş günlüğü takvim görünümü
 • Zaman çizelgesi görünümü
 • Ücretsiz bir mobil uygulama

 • Çalışma zamanı takibi
 • Efor takibi
 • Bütçe takibi
 • Müşteri ve hesap takibi
 • Kaynak planlama

Tempo Planner

Kategori
Hosting Model
Ürün

Tempo planner, JIRA' ya kesintisiz olarak entegre olan, herhangi bir projeyi tamamlamak için gereken kaynakları hızlıca bulmanızı sağlayan, planlama yaparken ekiplere, kullanıcılara ve rollere göre filtreleme yapabileceğiniz, kaynaklarınız için raporlama olanakları sağlayan bir kaynak yönetimi ve planlama çözümüdür.

 • Mevcut tüm kaynaklara gerçek zamanlı bir genel bakışa erişimi
 • Tek bir talebi birden fazla kulllanıcı için planlama
 • Kaynak kapasitesi hakkında rapor oluşturma
 • Özel filtreler oluşturma
 • Ekiplerin musaitlik durumları ve iş yüklerine göre filtreleme
 • Mobil uygulama özelliği

 • Çalışma zamanı takibi
 • Kaynak planlama
 • İş yükü planlama

Tempo Budgets

Kategori
Hosting Model
Ürün

Tempo Budgets, projelerin mali açıdan permorfanslarını ve ilerlemelerini takip etmeyi, zaman ve para ile ilgili proje takibi yapmayı, planlanan ve gerçekleşen finansal durumların takibini yapmayı sağlayan birçok proje yönetimi konseptinde yer alan bir proje ve portföy yönetimi eklentisidir.

 • Temel Özellikler
 • Projelerin mali yönlerini takip etme
 • Projelerin performansı ve ilerlemesi hakkında objektif bilgi sağlama
 • Zaman ve para ile ilgili proje tahminleri sağlama
 • Planlanan ve gerçekleşen finansal durumları karşılatırma
 • Özelleştirilebilir raporlar
 • Personel tahsisini, kapasiteyi ve iş yükünü yönetme
 • Program/Sözleşme performansını ölçmek
 • Baselinedan sapma için erken uyarı sistemi sağlamak
 • Maliyet ve zaman aşımlarını aşma risklerini azaltmak
 • Nihai maliyet ve zamanlama sonuçlarını tahmin etmek gibi olanaklar sağlar.

 • Bütçe takibi
 • Finansal raporlama
 • Kaynak planlama
 • Proje performans ölçme
 • Finansal tahmin

Active Directory Attributes Sync

Kategori
Hosting Model
Ürün

Jira Active Directory; kullanıcının profil sayfasında, Jira issue’sunda, kullanıcısının üzerine gelindiğinde, Customer Portal’da LDAP’daki kullanıcı özelliklerini görüntüleme ve yönetme özelliği sağlar.

 • Active Directory'de yeni kullanıcı oluşturma
 • Active Directory grubuna kullanıcı ekleme / kaldırma
 • Active Directory'deki kullanıcının attribute’unu güncelleme
 • Active Directory'de kullanıcı şifresini sıfırlama
 • Active Directory'de kullanıcı hesabını kilitleme / kilidini açma

 • Kullanım Alanları
 • AD üzerindeki kullanıcı bilgilerinin Jira’da kullanılması
 • Kullanıcı hiyerarşisi belirlenmesi

Jira Misc Workflow Extensions

Kategori
Hosting Model
Ürün

Jira iş akışlarının standart özellikleri olan "Conditions", "Validators" ve "Post-functions" özelliklerini zenginleştirir. İş akışlarına daha kapsamlı, daha özelleştirilmiş koşullar, otomasyonlar ve script yazmayı sağlar.

 • Scripted (Groovy) Condition
 • Özelleştirilmiş koşullar yapabilme
 • Özelleştirilmiş validators ve post-functionlar oluşturabilme
 • Script console

 • Workflow operasyonları

X-Ray Test Management

Kategori
Hosting Model
Ürün

Test detayları ve test adımları ile test kaydı oluşturmayı, otomatik test tanımlamayı, sorgulamayı, test yorumları girmeyi, test adımlarına döküman eklemeyi, test işletimi, sonuç ve statülerin takibinin yapılmasını ve test raporu oluşturarak test ihtiyaçları kapsamının belirlenmesini sağlayan add-on'dur.

 • Test dashboard oluşturma
 • Test issue oluşturma
 • Otomatik test tanımlama
 • Test sorgulama ve ekleme
 • Test yorumları girme
 • Test adımlarına doküman ekleme
 • Test işletimi, sonuç ve statülerin takibi
 • Test ihtiyaçları kapsamı belirleme
 • Test raporu oluşturma

 • Test senaryoları oluşturma ve yönetimi

Insight Asset Management

Kategori
Hosting Model
Ürün

ITSM kapsamında varlık yönetimini sağlar. IT ve /veya iş birimlerine ait tüm varlıklarınıza ait tüm detay bilgileri toplu olarak yüklemenize, Jira’ da tutmanıza, sorgulayabilmenize, varlıklar üzerinde otomasyon kuralları uygulayabilmenize, grafiksel bir hiyararşi içerisinde yönetebilmenize ve birbirleriyle ilişkilendirmenize ve onları Jira kayıtları ile ilişkilendirmenize olanak sağlar. Güçlü raporlama olanaklarıyla varlıklarınıza ait bilgilere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Donanımlarınızı, yazılımlarınızı, kullanıcıları, tesisleri, müşterileri, sözleşmeleri veya kuruluşunuz için önemli olan her bilgi tipi ve detayı için sınırsız yönetimini sağlar.

Scriptrunner for Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Scriptrunner, Jira’nın temel nitelikleri arasında olmayan özelliklerin custom scriptlerin yazılarak kullanılmasına, iş akışlarını geliştirme veya JIRA'yı escalation servisleri ile otomatikleştirmeye olanak sağlayan eklentidir.

 • Jira sorgularını geliştirilmiş fonksiyonlar ile desteme
 • Jira iş akışları  built in veya custom scriptler ile oluşturulmuş condition
 • postfunction veya validator ‘lar ile geliştirme
 • Scripted customfield özelliği ile ekrandaki alanların fonksiyonaltelerini artırma
 • Jira da event otomatikleştirerek zaman kazanılmasını sağlama ve hata riskini azaltma.
 • Otomatik olarak  talep oluşturulabilme
 • priorty  değişikliklerini otomatik olarak  bildirilebilme veya taleplere kullanıcıya özel yanıt oluşturuma
 • Escalation Services kullanılarak taleplerin belli zaman sonra otomatik update edilmeleri sağlama

 • Hazır paket scriptleri ve özelleştirilmiş scriptleri çalıştırmak

Jira Workflow Toolbox

Kategori
Hosting Model
Ürün

Jira Workflow Toolbox (JWT), Jira üzerindeki akışlarda kullanılabilecek Validator Condition ve postfunction’ları sunan bir eklentidir.

 • Talep üzerinde butona basılarak yeni bir talep oluşturulma
 • Talebin üzerindeki bir alanı değiştirme veya güncelleme
 • Talepleri otomatik linkleme
 • Kullanıcılara akış üzerinden mail bildirimi gitmesini sağlama

Backbone Issue Sync for Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Backbone Issue Sync for Jira, Jira projeleri arasında otomatik talep senkronizasyonu ile ortak çalışmayı sağlayan bir eklentidir.

 • Aynı anda talep senkronizasyonu ve bir talep durumlarını görüntüleme
 • Akışlar arası statü senkronizasyonu
 • Aynı akışa sahip olması gerekmeden projelerin senkronize edilebilmesi
 • Farklı Jira ortamlarının birbirine bağlanıp ortak çalışmasını sağlama

 • Farklı Jira instancelerinin senkronize çalışmasını sağlamak

Jira Misc Custom Fields

Kategori
Hosting Model
Ürün

JMCF, Jira iş akışlarının standart özellikleri olan "Conditions", "Validators" ve "Post-functions" özelliklerini zenginleştirir. İş akışlarına daha kapsamlı, daha özelleştirilmiş koşullar, otomasyonlar ve script yazmaya olanak tanıyan eklentidir. Ör: Bir geçiş(transition) en son kim tarafından tetiklendiğini ve hangi tarihte tetklendiğini gösterecek bir field oluşturulabilir.

 • Önceden hesaplanmış field’lar
 • Özelleştirilebilir field’lar
 • Script temelli custom field’lar

 • Jira içerisinde custom field’lar oluşturmak

HTTP Feed Custom Fields

Kategori
Hosting Model
Ürün

HTTP Feed Custom Field, Jira içine harici kaynaklardan alınan veriler ile custom field lar oluşturmak için kullanılan bir eklentidir. HTTP, JSon ve XML ile select list oluşturmaya ayrıca harici JSon ve XML dosyaları üzerinden J-Path ve X-Path ile veri çekmeye olanak sağlar.

 • HTTP beslemeli custom field oluşturma
 • JSONPath veya XPath aracılığıyla bir JSON veya XML yanıtından değerler elde etme
 • Harici veri kaynaklarından dinamik olarak doldurulacak özel alanlar oluşturma

 • Jira içerisinde custom field’lar oluşturmak

SAML Single Sign On (SSO)

Kategori
Hosting Model
Ürün

AM Utils, Jira workflowları üzerinde validaton ve post-functioun’lar için ek seçenekler ve genişleme olanakları sağlayan bir eklentdir. Custom field lardan değer kopyalama özelliği ve ek özelleştirilmiş JQL sorguları sunar.

 • Azure AD, G Suite, Okta, OneLogin, Keycloak ile User Sync uygulamasından gerçek kullanıcı / grup senkronizasyonu
 • Auth0, Gluu, AWS, Bitium, Centrify, Idaptive, Office365, Cisco Duo Security, PingFederate, OKTA, JumpCloud, OpenAM, Azure Active Directory, WSO2, Shibboleth, RSA, Oracel Identity Manager IdP Kullanıcı Kimliği özelliğini e-postayla eşleştirme

 • Jira içerisinde tek şifre ile güvenli login olma

Zephyr for Jira - Test Management

Kategori
Hosting Model
Ürün

Zephyr for Jira, JIRA kullanıcı arayüzü üzerinden tüm test yönetimini gerçekleştirmeye olanak sağlayan bir eklentidir. Projelerin tüm planlama, geliştirme, takip ve raporlama süreçlerine test yönetimi dahil edilebilir.

 • Dosya ve ekran görüntüsü ekleme
 • Test Özeti görüntüleme
 • Test özetinden rapor oluşturabilme
 • Test çevirmleri ekleme, klonlama, yüzdelik ilerleme görüntülenebilme
 • Testlerin diğer kayıtlarla ilişkilendirebilme
 • Çeşitli raporlardan oluşan Dashboard oluşturulabilme
 • Değişiklik kayıtlarını geçmişi görüntülenebilir
 • Tesleri proje ve kullanıcıya atayabilme

 • Jira içerisinde test yönetimi yapma

Xporter - Export Issues from Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Xporter, Jira talepleri içeren proje ve program planları, gantt çizelgelerini, kaynak planlarını, iş listelerini, yol haritalarını ve proje risk matrislerini çeşitli formatlarda dışa aktarımını sağlayan eklentidir.

 • Excel, Word, PDF ve MS Project formatında içe ve dışa aktarma
 • Özel şablonlar oluşturma
 • Mevcut şablonalrı düzenleme
 • Şablonları, proje veya moldullere atama
 • Yüklenen şablonları önizleme
 • MS Excel ve Google E-Tablolar’ı içe aktarma

 • Jira verilerini dışarı aktarma
 • Jira'ya dışardan veri aktarma
 • Özel şablonlar oluşturma

Calendar for Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Calendar for Jira, Jira taleplerinizi, randevularınızı, ay-hafta-gün-6 saatlik zaman dilimleri halinde görüntülemenizi sağlayan takvim uygulamasıdır. Farklı filtre ve kontrollerle istediğiniz takvim görüntüsünü ve raporlamasını sağlayabilirsiniz. Google Takvimlerinde veya Apple Takvimlerinde dışa aktarım sağlanabilmektedir.

 • Jira talep ve randevularınızı takvimde görüntüleme
 • Takvim aralığını ay-hafta-gün-quarter seçeneklerle görüntüleyebilme
 • Filtre uygulayabilme
 • Raporlama yapabilme
 • Google Takvim-Apple Takvim entegrasyonu

 • Jira talep ve randevuları takvim ile görüntüleme

Issue Templates for Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Issue Templates for Jira, Jira içerisinde talepleri daha hızlı ve kolay oluşturabilmeniz için özelleştirilmiş talep şablonları oluşturulmasını olanak sağlayan bir eklentidir.

 • Jira taleplerinin field’larını otomatik doldurma
 • Şablon talep tipleri oluşturma
 • Mevcut şablonlar üzerinde değişiklikler yapma
 • Sub-task ve epic talep tiplerinde özel şablonlar oluşturma
 • Taleplere statik ve dinamik değişkenli field'lar ekleme

 • Jira içerisinde özel talep şablonları oluşturma.

Automation for Jira Server

Kategori
Hosting Model
Ürün

Automation for Jira Server, JIRA'da otomatik talep oluşturulması, taleplerin update edilmesi, schedule tasklar gibi çeşitli otomasyon imkanları sunan eklentidir.

 • Taleplerde otomatik assignee atama
 • Belirli JQL çıktı sonuçlarının otomatize edilmesi
 • Taleplerin üzerindeki field değişiklikleri
 • Taleplerin workflow üzeindeki geçişlerine vb koşullara bağlı özelleştirilebilir otomasyonlar oluşturulması

 • Jira içerisinde global ve proje özelinde otomasyonlar tanımlamada kullanılır.

Power Database Fields Pro

Kategori
Hosting Model
Ürün

Power Database Field Pro, Jira içerisinde external data veya extracted data'lar ile Jira'da oluşturduğunuz özel alanların konfigüre edilmesini sağlayan eklentidir. Oluşturduğunuz özel alanları SQL database gibi remote data'lar ile doldurabilirsiniz. Tablo görünümüyle kolayca datarınızı görüntülemeyi sağlar.

 • Kolay yapılandırılabilirlik
 • Veri Merkezi, JSD desteği
 • Gelişmiş arama
 • Tablo görünümü
 • Verileri, belirli kullanıcılardan kısıtlama
 • CSV'ye aktarma

 • Jira içerisinde global ve proje özelinde otomasyonlar tanımlamada kullanılır.

Refined for Jira | Sites & Themes

Kategori
Hosting Model
Ürün

Refined for Jira, Jira Service Management customer portalinde hem mobil hem de browser için kodlamaya gerek kalmadan görsel düzenlemeler yapmayı sağlayan eklentidir.

 • Customer Portalleri özelleştirme
 • Kategoriler oluşturma
 • Açılış sayfaları tasarlama
 • Önemli bilgi kısımlarını öne çıkarma
 • Gelişmiş arama özelliği ekleme

 • Custom portal arayüzü tasarımları oluşturma.

Extension for Jira Service Management

Kategori
Hosting Model
Ürün

Extension for Jira Service Management, customer portal arayüzünde gösterilecek bilgileri düzenlemede ve erişebilirliklerini belirlemede olanaklar sağlayan eklentidir.

 • Service Desk customer portal görünümünü  geliştirme
 • Dinamik formlar oluşturma
 • Talep detay bilgileri ve SLA metriklerinin müşterilere görünürlüklerini  kontrol etme
 • İçiçe custom alanlar oluşturma

 • Customer portal verilerinin yönetilmesi.

Dynamic Forms for Jira

Kategori
Hosting Model
Ürün

Dynamic Forms for Jira, customer portal arayüzünde gösterilecek custom field’ları bağlantılı sorular halinde gösterilmesini düzenleme olanakları sağlayan eklentidir.

 • Service Desk customer portal kullanımını geliştirme
 • Dinamik formlar oluşturma
 • İçiçe custom alanlar oluşturma

 • Customer portalda içiçe alanlar oluşturma.

Gantt Chart: BigGantt

Kategori
Hosting Model
Ürün

BigGantt, Jira içinde proje ve tasklarınızın takibini liste görünümü, kanban veya gantt grafikleri ile yapmanızı sağlayan eklentidir. Görevleri doğrudan grafik üzerinde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar.

 • Görevin ilerlemesini ve son tarihlerini görmek
 • Zaman çizelgesi görünümünü özelleştirilmesi
 • Satır içi düzenleme
 • Kaynak yönetimi
 • Sürükle ve bırak arayüzü
 • Jira sprintler ile tam entegrasyon
 • Critical paths, baselines ayarlamaları
 • Excel, Word, PDF ve MS Project formatında dışa aktarma. (Big Template ile)

 • Gantt Garfikleri ile Prgram ve Proje Takibi.

eazyBI Reports and Charts for Jira Cloud

Kategori
Hosting Model
Ürün

EazyBI Jira içerisinde sürükle-bırak yöntemiyle rapor oluşturucu özelliği sunan, özel Jira raporları, grafikleri ve gösterge tabloları oluşturmanıza olanak sağlayan eklentidir.

 • SQL veritabanları
 • CSV ve Excell dosyaları yönetimi
 • Google e-tablo verilerini ekleme
 • Özel alan ekleme
 • Özel Jira raporları oluşturma
 • Raporları Jira gadget’larına ekleme

 • Proje ve test yönetiminde özel raporlama ve veri analizi